เชิญรับชมวิดีโอ “Q&A ตอบคำถามคาใจ หลักสูตรป.โท-ป.เอก ภาษาบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา”

เชิญรับชมวิดีโอ “Q&A ตอบคำถามคาใจ หลักสูตรป.โท-ป.เอก ภาษาบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา” คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

วิดีโองานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 4 หัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชัน : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอ ๆ กับรัฐประหารไทย)”

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 4 หัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอ ๆ กับรัฐประหารไทย)” โดย ผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ …