เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Father ในหัวข้อ “ความทรง(ไม่)จำ ในวันที่ฉัน (ไม่) รู้จักเธอ”

เพจ CompLit Chula ร่วมกับเพจ Review เวิ่น จะถกเถียงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Father ในหัวข้อ “ความทรง(ไม่)จำ ในวันที่ฉัน (ไม่) รู้จักเธอ” ในมุมมองของเรื่องเล่า Representation ความทรงจำ อารมณ์ ของตัวละครผู้สูงอายุและผู้ป่วยและครอบครัวในฐานะผู้ดูแล โดยบอกเล่ามุมมองจากแพทย์และมนุษยศาสตร์ โดย คุณหมอต๊ะ อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ จิตแพทย์อารมณ์ดี และทีมเวิ่นเจ้าเก่า ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ เพจ CompLit Chula ในวันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.

โครงการอบรมออนไลน์ Learning English through Science Fiction : Beyond the Galaxy เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์: ข้ามขอบกาแล็กซี่

โครงการอบรมออนไลน์ Learning English through Science Fiction : Beyond the Galaxy เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์: ข้ามขอบกาแล็กซี่ เรียนทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2564 …

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรื่อง “ภาวะโพสต์ฮิวแมนในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย”

ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะโพสต์ฮิวแมนในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย”…