อาจารย์นำเสนอผลงานที่ QQML 2014

อาจารย์นำเสนอผลงานที่ QQML 2014

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Measuring usage of the printed collection in a non-circulating design library: An evidence-based multidimensional evaluation ในการประชุมทางวิชาการ 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557