เสวนาวิชาการ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’

เสวนาวิชาการ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒   ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และวิชาโทบรรณาธิการศึกษาขอเชิญบรรณาธิการ นักเขียน นักแปล เจ้าของสำนักพิมพ์ บุคคลในวงการหนังสือ บรรณารักษ์ อาจารย์ นิสิต ผู้อ่าน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๑/๕-๗ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special Lecture: Put Humanities in AI

Special Lecture: Put Humanities in AI

ภาควิชาภาษาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมล ชั้น 6 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department of Linguistics in collaboration with Department of Library Science and Bachelor Program in Language and Information Technology, Faculty of Arts, Chulalongkorn University host the 4th lecture series on Linguistics for Public under the theme “Put Humanities in AI” on Friday March 22, 2019 at 1.30 – 3.30 PM. This public talk will be held at the Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts, Mahachakrisirindhorn Building, 6th Floor, Faculty of Art, Chulalongkorn University. All the presentations will be conducted in Thai.

ขยายเวลารับลงทะเบียน Service Design Workshop ถึง 6 ก.ค.นี้

ขยายเวลารับลงทะเบียน Service Design Workshop ถึง 6 ก.ค.นี้

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)” ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นี้

การบรรยาย เรื่อง Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image กลับมาใหม่อีกครั้ง

การบรรยาย เรื่อง Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image กลับมาใหม่อีกครั้ง

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image” โดยศาสตราจารย์ ดร.Paul Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง 612 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ยกเลิก) [Lecture] Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image

(ยกเลิก) [Lecture] Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Information retrieval from the Internet and WWW, using search by image” โดยศาสตราจารย์ ดร.Paul Nieuwenhuysen จาก Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย