สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

นิสิตชมรมสารนิเทศศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการสารสนเทศสู่สังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โครงการดังกล่าวเป็นการฝึกฝนให้นิสิตของภาควิชาได้นำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วย

ขอเชิญร่วมงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​”

ขอเชิญร่วมงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​”

ขอเชิญคณาจารย์​ ศิษย์เก่า​ นิสิตปัจจุบัน​ และผู้ที่สนใจ​ร่วม​รำลึกพระคุณ​ ของคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์​ จุฬาฯ​ ในงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์​” ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น​ 9​ อาคารมหาจักรีสิรินธร

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ บรรยายโดยคุณมณฑล กาญจโนฬาร หัวหน้าโครงการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arts.chula.ac.th/libsci/blog/2017/04/19/ajpim/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/ajpim/ หรือโทร. 02-218-4817

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง The International Forum on Data, Information and Knowledge for Digital Lives ซึ่งเป็นการรวมการประชุมวิชาการสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองงานมาจัดพร้อมกัน ได้แก่ The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ครั้งที่ 8 และ The International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการยื่นผลงาน และเข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.a-liep.com หรือ http://www.icadl2017.org