บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ บรรยายโดยคุณมณฑล กาญจโนฬาร หัวหน้าโครงการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน” ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arts.chula.ac.th/libsci/blog/2017/04/19/ajpim/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/ajpim/ หรือโทร. 02-218-4817

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง The International Forum on Data, Information and Knowledge for Digital Lives ซึ่งเป็นการรวมการประชุมวิชาการสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองงานมาจัดพร้อมกัน ได้แก่ The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ครั้งที่ 8 และ The International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการยื่นผลงาน และเข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.a-liep.com หรือ http://www.icadl2017.org

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนา “อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนา “อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตยสาร a day และ มูลนิธิวิชาหนังสือ ขอเชิญร่วมงาน “อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของทุกเดือน (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี