ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป และอดีตหัวหนัาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]