ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” …