ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมนี้ได้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ที่เข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์ยังได้รับหนังสือที่เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยจำนวน 11 เล่มด้วย

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์