หน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูง สินค้าที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำหน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูงสัญลักษณ์คณะจำหน่าย รายได้สมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ …