ยกเลิกการจัดงานวันภาษาฮินดีโลก 2564 (World Hindi Day 2021)

อัปเดต ยกเลิกการจัดงาน วันภาษาฮินดีโลก 2564
——————————-
ขอเชิญร่วมงานวันภาษาฮินดีโลก 2564 (World Hindi Day 2021) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00-19.00น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ‘ภควัทคีตากับชีวิตของเรา’ โดย อาจารย์ชัย ประกาศ มิศรา สมาคมคีตาอาศรม ประเทศไทย และ อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมการแข่งขันความสามารถพิเศษทางภาษาฮินดีชิงถ้วยรางวัล (มีการแสดงละครสั้น, ร้องเพลง, อ่านบทกวี เป็นต้น) ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาภาษาฮินดีจากสถาบันต่าง ๆ และร่วมรับประทานอาหารอินเดียแบบมังสวิรัติ

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ, สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

[post-views]