นิสิตเข้ารับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย-เยอรมัน (TDG)

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นิสิตวิชาเอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมันเข้ารับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย-เยอรมัน (TDG) ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย …

วิดีโองานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์”

วิดีโองานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อ.ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี …

ของขวัญปีใหม่น่ารักทรงคุณค่าจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ

ของขวัญปีใหม่น่ารักทรงคุณค่าจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ ผลิตภัณฑ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีฉลู—เสื้อโปโล ถุงอเนกประสงค์ หน้ากากผ้า และตลับเก็บหน้ากาก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อบำรุงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ …