นิสิตเข้ารับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย-เยอรมัน (TDG)

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นิสิตวิชาเอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมันเข้ารับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย-เยอรมัน (TDG) ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

นิสิตที่เข้ารับรางวัล ดังนี้
นางสาวอารยา พยัคฆาภรณ์ และ
นางสาวสโรชินี จิรังวรพจน์

นอกจากนั้น ยังร่วมฟังการเสวนาวิชาการในงานดังกล่าวร่วมกับคณาจารย์ของสาขาฯ ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล Dr.Georg Verweyen และ
อาจารย์ธนมาด คุณศรีรักษ์สกุล

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง