ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2 และได้รับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2 และได้รับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เพื่อเชิดชูเกียรติและชื่นชมผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

โค้งสุดท้ายสำหรับการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี

ขณะนี้ทางคณะอักษรศาสตร์ได้จัดทำ QR code เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคผ่านระบบ E-donation ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยตรง ผู้สนใจร่วมบริจาคเข้าเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปีสามารถเลือกใช้ช่องทางนี้ได้เพื่อการลดหย่อนภาษี 2 เท่า …