ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2 และได้รับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2 และได้รับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เพื่อเชิดชูเกียรติและชื่นชมผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง