เชิญรับชมวิดีโอ TranslaTalk ครั้งที่ 5 “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องมีมาตรฐานล่าม”

แต่ละอาชีพล้วนมีมาตรฐานวิชาชีพของตัวเอง.. แล้วอาชีพ “ล่าม” ควรจะมีมาตรฐานวิชาชีพด้วยหรือไม่? พบกับงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 5 งานเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับการแปลที่ได้นำเสนอให้เห็นว่าการแปลนั้นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดภาษา แต่มีบทบาทอยู่ในทุกมิติของชีวิต ครั้งนี้กลับมาพบกันกับอีกหนึ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับการแปล โดยเฉพาะในแง่ของผู้แปลหรือ “ล่าม” นั่นเอง …