เชิญรับชมวิดีโอ TranslaTalk ครั้งที่ 5 “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องมีมาตรฐานล่าม”

แต่ละอาชีพล้วนมีมาตรฐานวิชาชีพของตัวเอง.. แล้วอาชีพ “ล่าม” ควรจะมีมาตรฐานวิชาชีพด้วยหรือไม่? พบกับงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 5 งานเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับการแปลที่ได้นำเสนอให้เห็นว่าการแปลนั้นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดภาษา แต่มีบทบาทอยู่ในทุกมิติของชีวิต ครั้งนี้กลับมาพบกันกับอีกหนึ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับการแปล โดยเฉพาะในแง่ของผู้แปลหรือ “ล่าม” นั่นเอง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล่ามมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารระหว่างคนที่พูดคนละภาษาเข้าใจกันได้ แต่ปัญหาของล่ามคือ ปัจจุบันไม่ได้มีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพล่ามอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งในบางครั้งความกังวลใจไม่ได้เกิดกับแค่ผู้จ้างวานเท่านั้นว่าล่ามจะมีคุณภาพหรือไม่ แต่ผู้ที่เป็นล่ามเองก็มีความกังวลใจในแง่ของมาตรฐานของงาน หรือความเป็นธรรมในการจ้างงาน รวมไปถึงการพัฒนาให้วิชาชีพนี้มีคุณภาพ แล้วมาตรฐานวิชาชีพล่ามควรจะเป็นอย่างไร?

TranslaTalk ครั้งนี้จึงได้ชวนคุยในหัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องมี ‘มาตรฐานล่าม’ ” พบกับ ..
– ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คุณปกรณ์ กฤษประจันต์ และคุณทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
– ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี

แล้วมาตรฐานวิชาชีพล่ามจะมีอยู่จริงหรือไม่?
แล้วถ้ามีจะออกมาเป็นแบบไหน?

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

#Translatalk #CUCCTI

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์