บรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic (ภาษาไทย) ได้มาบรรยายให้นิสิตรายวิชา “แปลสเปน 2”

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic (ภาษาไทย) ได้มาบรรยายให้นิสิตรายวิชา “แปลสเปน 2” ฟังในหัวข้อ “การแปลสารคดี: ข้อสังเกต ปัญหา และทางออก” คุณโกวิทย์ได้เล่าถึงงานในฐานะที่เป็นบรรณาธิการและผู้ตรวจแก้งานแปลของนิตยสาร และได้ยกตัวอย่างปัญหาที่พบในงานแปลหลากหลายแง่มุม เช่น การแปลตรงตัว การปรับภาษาและการคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมในการแปล การเล่นคำ ปัญหาระหว่างการแปลถูกกับความสละสลวย และการรักษาสำนวนและรูปแบบภาษาต้นฉบับในภาษาปลายทาง El martes 30 de marzo, en nuestra clase de Traduccion II, recibimos a Kowit Phadungruangkij, editor ejecutivo de la revista NATIONAL GEOGRAPHIC de la versión tailandesa, con su exposición […]

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รัตนแห่งจุฬาฯ” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน ศกนี้