เชิญรับชมวิดีโอย้อนหลัง “งานแนะแนวสาขาสารสนเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ”

เชิญรับชมวิดีโอย้อนหลัง “งานแนะแนวสาขาสารสนเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” มาร่วมฟังและทำความรู้จักกับ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ให้มากขึ้น …

ปัญญาประดิษฐ์อ่านน้ำเสียงคนได้แล้ว “ชุดข้อมูลและโมเดลจำแนกอารมณ์จากเสียงผู้พูดภาษาไทย”

นี่คือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาควิชาศิลปการละคร อักษรฯ จุฬาฯ เมื่อองค์ความรู้ศิลปะการแสดงได้ถูกบูรณาการเพื่อร่วมสร้างสรรค์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับยกย่องเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับยกย่องเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอเชิญผู้สนใจรับชมกิจกรรม Dramaturg-Drama talk Season 2 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

เรียนละคร คณะอักษรศาสตร์ จบไปแล้วทำงานอะไร? มาร่วมพูดคุยกันกับศิษย์เก่าในสายงานต่างๆ เริ่ม ep. แรกกันด้วยสาขาเขียนบท ตอบทุกประเด็นการทำงานสายอาชีพเขียนบท ประสบการณ์ และแรงบันดาลในการสร้างผลงาน …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รับยกย่องเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รับยกย่องเป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔