ปัญญาประดิษฐ์อ่านน้ำเสียงคนได้แล้ว “ชุดข้อมูลและโมเดลจำแนกอารมณ์จากเสียงผู้พูดภาษาไทย”

นี่คือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาควิชาศิลปการละคร อักษรฯ จุฬาฯ เมื่อองค์ความรู้ศิลปะการแสดงได้ถูกบูรณาการเพื่อร่วมสร้างสรรค์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ VISTEC, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ AIS

ภาควิชาศิลปการละครขอขอบคุณนักแสดงมืออาชีพกว่า 200 ชีวิต ที่มีส่วนร่วมในการทดลองเก็บตัวอย่างข้อมูลเพื่อการร่วมสร้างสรรค์ในครั้งนี้
ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาทดลองได้นะคะ
#บูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามศิลป์
#DramaArtsChula

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง