เชิญรับชมวิดีโอโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม (Social Dimensions of Knowledge: Social Epistemology) โดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ …

เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรมถกเถียงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Father ในหัวข้อ “ความทรง(ไม่)จำ ในวันที่ฉัน (ไม่) รู้จักเธอ”

เมื่อความทรงจำที่เราคิดไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริง เมื่อวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วจำใครไม่ได้ คนที่เราคุ้นเคยกลายเป็นคนแปลกหน้า หรือ เมื่อเรากลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของคนที่เรารัก …

The video of Asian Gothic

April 30, 2021, at 1 pm (Thailand), via Zoom, the Faculty of Arts featured Katarzyna Ancuta, our lecturer in the Bachelor of Arts in Language and Culture Program (BALAC) …