เชิญรับชมวิดีโอโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ หัวข้อ ว่าด้วยหนังสือ มิติเชิงสังคมของความรู้: ญาณวิทยาเชิงสังคม (Social Dimensions of Knowledge: Social Epistemology) โดย ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ดำเนินรายการโดยคุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล (Admin เพจ WanderingBook) วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง