ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ในโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ Thai-UK University Consortuim

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดย รศ. ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจาก British Council และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ Thai-UK University Consortuim ในสาขา Geography เพื่อรับการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสาขาวิชาภูมิศาสตร์สู่การเป็น World-class University

ชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง”

ขอเชิญรับชมวิดีโอโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง”…

ผลงานนิสิตรายวิชา Russian II จากโครงการภาษารัสเซียสู่สังคม: Students’ Special Projects in Russian

ขอเชิญชมวิดีโอตอนที่ 4 “พาเที่ยวตามเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย” (ตอนสุดท้าย) ผลงานหนึ่งของโครงการภาษารัสเซียสู่สังคม: Students’ Special Projects in Russian…

ประชาสัมพันธ์การจองรับวัคซีนสำหรับนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การจองรับวัคซีนสำหรับนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์ ​นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ขอให้เข้าแอปพลิเคชัน CUNEX เพื่อจองรับวัคซีน นัดหมายฉีดวัคซีนวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ส่วนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิต​ศึกษา จองรับวัคซีนผ่านระบบ CUNEX ได้และนัดหมายวันฉีดระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคมนี้นะครับ