ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ในโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ Thai-UK University Consortuim

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดย รศ. ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจาก British Council และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ Thai-UK University Consortuim ในสาขา Geography เพื่อรับการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสาขาวิชาภูมิศาสตร์สู่การเป็น World-class University

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง