วิธีการจัดการเรียนการสอน และช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

เชิญชวนอ่านบทความ เรื่อง “กรุงเทพมหานครผสมผสานพันทาง: สภาวะอัตวิสัยและภาพตัวแทนของเมืองในภาพยนตร์ไทยที่กำกับโดยผู้กำกับชาวเอเชียตะวันออก”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

ชมวิดีโอย้อนหลังเรื่อง “ท่ามกลางการปรับตัวเข้าสู่วิถี New Normal และประเด็นทางสังคมและการเมืองที่เป็นที่จับตามอง”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเพจเฟซบุ๊ก Review เวิ่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมวิดิโอย้อนหลังเกี่ยวกับมุมมองของ ปูเป้ ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์…

การบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์”

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. รับชมผ่านโปรแกรม Facebook Live ที่เพจ “French Section of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University” หรือ ที่นี่