ผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๔

ผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๔ ๑. ระดับปริญญาตรีกำหนดให้แปลเรื่อง Solitude de la pitié ของ Jean Giono จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย    ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ๒. ระดับประชาชนทั่วไปกำหนดให้แปลเรื่อง Jofroi de la Maussan ของ Jean Giono จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ
ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔…