ผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๔

ผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑. ระดับปริญญาตรี
กำหนดให้แปลเรื่อง Solitude de la pitié ของ Jean Giono จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 

  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๒. ระดับประชาชนทั่วไป
กำหนดให้แปลเรื่อง Jofroi de la Maussan ของ Jean Giono จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

[post-views]