ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The ethics of digital technology – A navigation tool”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The ethics of digital technology – A navigation tool” โดย Dr. Johan Rochel (EPFL (Lausanne) and the Center for Ethics (University of Zürich) ทาง Zoom และ Facebook Live page: PHILOSOPHYCHULA ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:00-20:00 (จัดการบรรยายทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/MedhVEBSsGBtjmfb7 ………………………………………………………………………………………………………………….The ethics of digital technology – A navigation […]