ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The ethics of digital technology – A navigation tool”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The ethics of digital technology – A navigation tool” โดย Dr. Johan Rochel (EPFL (Lausanne) and the Center for Ethics (University of Zürich) ทาง Zoom และ Facebook Live page: PHILOSOPHYCHULA ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 19:00-20:00 (จัดการบรรยายทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/MedhVEBSsGBtjmfb7
………………………………………………………………………………………………………………….
The ethics of digital technology – A navigation tool Digital technologies impact the way we work, interact and organize society. In facing the ethical challenges of these digital technologies, one might rapidly feel lost. Dr Johan Rochel will present his “navigation tool” to find one’s way and structure the different ethical challenges raised by digital technologies. Trained as political philosopher and as an international law scholar, Dr Johan Rochel is based in Switzerland and works at the EPFL (Lausanne) and at the Center for Ethics (University of Zürich).

[post-views]