คุณสุภา สิริสิงห “โบตั๋น” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 ได้รับการยกย่องเป็น “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุภา สิริสิงห “โบตั๋น” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 ได้รับการยกย่องเป็น “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2566 จากมูลนิธิอมตะ (AMATA FOUNDATION)