คุณสุภา สิริสิงห “โบตั๋น” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 ได้รับการยกย่องเป็น “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุภา สิริสิงห “โบตั๋น” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 ได้รับการยกย่องเป็น “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2566 จากมูลนิธิอมตะ (AMATA FOUNDATION)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ได้รับทุนนักวิจัยระยะเวลา 6 เดือน ไปประจำการ ณ ศูนย์การศึกษาด้านวันสิ้นโลกและโลกหลังมหาวินาศ “เคเทอ ฮัมบูร์เกอร์” ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี