นิสิตวิชาเอกสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ระดับประเทศ

สาขาวิชาภาษาเยอรมันขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาเอกของสาขาฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน “Digitale Woche der deutschen Sprache“

ในหัวข้อ “Unsere neue Normalität – ชีวิตวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาเยอรมันขอขอบคุณสถาบัน Goethe-Institut Thailand และสมาคมครูผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยหรือ TDLV ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภาษาในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ แม้จะอยู่ในช่วงการสอบกลางภาค และแม้ว่าสภาวะการแข่งขันจะแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยก็ตาม

Liebe Studierende,
wir gratulieren und danken Euch sehr ♥️lich für Eure Teilnahme an den diesjährigen Aktivitäten. Ihr verdient großes Lob für das Mitmachen!

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง