ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานทางด้านโบราณคดี” โดย อ. ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

ขอเชิญชมวิดิโอนำเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานทางด้านโบราณคดี” โดย อ. ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับชมวิดิโอได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง