ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม