ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) สำนักศิลปกรรม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง