ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก (ภาษาสเปน) สำนักศิลปกรรม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง