นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆในงานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ Le français, la clé de la réussite! เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 1. การแข่งขันละครสั้น (Concours de saynète)
  น.ส. จิดาภา ศรีนิล
  น.ส. จุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์
  น.ส. บัณฑิตา กังสวรางกูร
  น.ส. พิชชาภรณ์ วรบุตร
  นายภัทรเดช รักชาติ ทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่สาม
  ได้รับรางวัลที่ 1
 2. การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส (Concours de nouvelle)
  น.ส. พัช ไชยเวช นิสิตชั้นปีที่สอง
  ได้รับรางวัลชมเชย
[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง