ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หาญวงษ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หาญวงษ์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 69 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง