อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 885 วันที่ 28 มีนาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง