คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษารัสเซียได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 887 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล (ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษารัสเซีย)

2. อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ (ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษารัสเซีย)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง