ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวสันต์สินี เจนนันทขจร นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนในโครงการ Asian University Network Scholarship Program (AUNS) ประจำปี 2024

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวสันต์สินี เจนนันทขจร นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวน ระยะเวลา 1 ปี ในโครงการ Asian University Network Scholarship Program (AUNS) ประจำปี 2024 ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง