ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับ ป.โท-เอก

TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท – เอก” (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ป.โท-เอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับ ป.โท-เอก

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท – เอก” (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2565

รับสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ TCAS 2565 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

รับสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ TCAS 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาทั้งใน TCAS รอบที่ 1 และ 2