• Uncategorized

  โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.45 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ” ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของการปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมต่างประเทศ และพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู้หรือการเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ที่เหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน การเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้คณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ แสดงความคิดเห็น และประสบการณ์การสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการสอนร่วมกัน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตหรือบุคคลทั่วไปในสังคมนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์กล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งจัดการบรรยาย 2…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Russian Chula Talks Ep.2

  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks #Давайте поговорим Ep. 2 ร่วมพูดคุยกับ นาวาเอก รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก แล้วพบกันค่ะ До встречи!

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  Dramaturg Drama-Talk Season 2 EP. 5 DIRECTING

  Dramaturg Drama-Talk Season 2 EP. 5 DIRECTING ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง” ร่วมพูดคุยกับ ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดงและการแสดง ในหัวข้องานวิจัย การศึกษาแนวทางกำกับละครเรื่อง The Pillowman โดยใช้กลวิธีของการสร้างสรรค์และนำเสนอละครแนวดาร์กคอเมดี (Dark Comedy) เพื่อสื่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ความรุนแรง และการตัดสินคุณค่า ดำเนินรายการโดย ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน คลิกเพื่อรับชมกิจกรรมย้อนหลัง

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564

  #TISE2021 #6thTISEหากหมายเลข 6 คือดาวศิลปะวิทยาการ ตามศาสตร์แห่งตัวเลขการประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564 ก็คือกิจกรรมสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายของบรรดาผู้สอนศิลปะวิทยาการแห่งสารสนเทศ ไม่ว่าจะสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และอื่น ๆ หัวข้อในการประชุมครั้งที่ 6 กำหนดเอาไว้ว่า “โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”The 6th National Conference on Thai Information Science EducationTopic: Opportunities & Challenges in Library and…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ““หลักการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์และแนวทางการวิจารณ์” โดย “กัลปพฤกษ์” “

  ขอเชิญชวนผู้สนใจชมคลิปการบรรยายย้อนหลังในหัวข้อ “หลักการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์และแนวทางการวิจารณ์” โดย “กัลปพฤกษ์” (ดร. อลงกต ใหม่ด้วง) การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชา 2201353 วรรณกรรมวิจารณ์ ซึ่งเปิดสอนในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 *คลิปการบรรยายดังกล่าวเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำไปใช้ในการค้าหรือเพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น* *ลิขสิทธิ์รูปภาพ ภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย เป็นของผู้สร้างผลงาน* ฝากกด #subscribe ช่อง “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ทาง #YouTubeChannel https://www.youtube.com/c/เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ?sub_confirmation=1 แล้วกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อมิให้พลาดคลิปต่อๆ ไปด้วยนะคะ https://www.youtube.com/watch?v=07T4stVKIeg…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep. 5 Directing ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง”

  สัปดาห์นี้พบกับ EP สุดท้ายของ Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep. 5 Directing ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง” ร่วมพูดคุยกับภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุงอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดงและการแสดง ในหัวข้องานวิจัยการศึกษาแนวทางกำกับละครเรื่อง The Pillowman โดยใช้กลวิธีของการสร้างสรรค์และนำเสนอละครแนวดาร์กคอเมดี (Dark Comedy)เพื่อสื่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ความรุนแรง และการตัดสินคุณค่า ดำเนินรายการโดยภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน หากไม่อยากพลาดการ LIVE…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  โครงการ Russian Chula Talks#Давайте поговорим ในรูปแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ จัดโดยสาขาวิชาภาษารัสเซีย

  สาขาวิชาภาษารัสเซียจัดโครงการ Russian Chula Talks#Давайте поговорим ในรูปแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัสเซียสู่สังคม โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ตลอดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กสาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย

  ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย เรื่อง “วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เรื่อง: รดารัตน์ ศรีพันธุ์วรสกุลที่ปรึกษาบทความ: รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง หลังจากได้ชมคลิปกันไปแล้ว หลายท่านอาจยังมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในคลิปดังกล่าว วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังง่าย ๆ ในรูปแบบ Q & A เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราต้องศึกษาภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลางคืออะไร มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองอย่างไร และเหตุใดการแสดงความเห็นแย้งจึงเป็นหัวข้อที่นักวัจนปฏิบัติศาสตร์สนใจศึกษา ดูวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัยย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=k1qBiv24DY8 #สื่อสารงานวิจัย ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2…