• กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  รายการ Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep.3

  วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep.3 ร่วมพูดคุยกับอาจารย์พงศ์พันธ์ุ จันทร์สุกรี อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริหารสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วพบกันค่ะ До встречи!

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การประชุม (ออนไลน์) การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

  *รายละเอียด Call for Participation* การประชุม (ออนไลน์) การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย หัวข้อ: โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 11 – 12 มกราคม 2564 จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจส่ง “ข้อเสนอ” เพื่อเข้าร่วมแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. การจัดการศึกษา (Pedagogy) – หลักสูตร เช่น การออกแบบหลักสูตร การประกันคุณภาพ การพัฒนาประมวลรายวิชา…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Russian Chula Talks Ep.2

  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks #Давайте поговорим Ep. 2 ร่วมพูดคุยกับ นาวาเอก รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก แล้วพบกันค่ะ До встречи!

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564

  #TISE2021 #6thTISEหากหมายเลข 6 คือดาวศิลปะวิทยาการ ตามศาสตร์แห่งตัวเลขการประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564 ก็คือกิจกรรมสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายของบรรดาผู้สอนศิลปะวิทยาการแห่งสารสนเทศ ไม่ว่าจะสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และอื่น ๆ หัวข้อในการประชุมครั้งที่ 6 กำหนดเอาไว้ว่า “โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”The 6th National Conference on Thai Information Science EducationTopic: Opportunities & Challenges in Library and…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep. 5 Directing ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง”

  สัปดาห์นี้พบกับ EP สุดท้ายของ Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep. 5 Directing ในหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการกำกับการแสดง” ร่วมพูดคุยกับภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุงอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดงและการแสดง ในหัวข้องานวิจัยการศึกษาแนวทางกำกับละครเรื่อง The Pillowman โดยใช้กลวิธีของการสร้างสรรค์และนำเสนอละครแนวดาร์กคอเมดี (Dark Comedy)เพื่อสื่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ความรุนแรง และการตัดสินคุณค่า ดำเนินรายการโดยภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน หากไม่อยากพลาดการ LIVE…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  โครงการ Russian Chula Talks#Давайте поговорим ในรูปแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ จัดโดยสาขาวิชาภาษารัสเซีย

  สาขาวิชาภาษารัสเซียจัดโครงการ Russian Chula Talks#Давайте поговорим ในรูปแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัสเซียสู่สังคม โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ตลอดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กสาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย

  ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย เรื่อง “วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เรื่อง: รดารัตน์ ศรีพันธุ์วรสกุลที่ปรึกษาบทความ: รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง หลังจากได้ชมคลิปกันไปแล้ว หลายท่านอาจยังมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในคลิปดังกล่าว วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังง่าย ๆ ในรูปแบบ Q & A เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราต้องศึกษาภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลางคืออะไร มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองอย่างไร และเหตุใดการแสดงความเห็นแย้งจึงเป็นหัวข้อที่นักวัจนปฏิบัติศาสตร์สนใจศึกษา ดูวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัยย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=k1qBiv24DY8 #สื่อสารงานวิจัย ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  กิจกรรม หัวข้อ “แปลความหรือแปลงสาร: มองการแปลระหว่างบรรทัด”

  แปลความหรือแปลงสาร: มองการแปลระหว่างบรรทัด การแปลถูกมองว่าเป็นการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่ง โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของการแปลและความสละสลวยในสำนวนการแปล แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้าม นั่นคือการแปลในเชิงวรรณกรรม ซึ่งจะมองลึกลงไปถึงการแปลที่แฝงฝังนัยยะต่างๆ จากต้นฉบับและบทแปลนั้นแปลออกมาอย่างไร มีอคติหรือการแปลและแปลงสารไปหรือไม่ ผศ. ดร. แพร จิตติพลังศรี จะมาชวนคุยเรื่องการแปลในมุมมองใหม่ ที่ไม่ได้แค่แปลไปวันๆ แต่มองที่ประเด็นต่างๆ เช่น สารที่บางทีแปลไม่ได้ หรือผู้แปลไม่อยากแปลตามสาร อันเกิดมาจากปัจจัยทางการเมือง เพศ และความขัดแย้งต่างๆ มามองการแปลในมุมมองที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนที่ เพจ CompLit Chula และ เพจ Review เวิ่น ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics)

  วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทภาควิชาภาษาไทย โดย รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย และ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ แหล่งเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางภาษา วรรณคดี และคติชนของสังคมไทยในบริบทสังคมโลก อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ได้ที่ shorturl.at/aflJ8…