รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง Leadership in Thai University Libraries: The University Directors‘ Perspectives ในการประชุม The 7th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice (A-LIEP 2016) ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

ผลงานบทความของนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการประชุมนานาชาติ International Conference on Information Science, Technology, Management, Humanities & Business (ITMAHuB 2016) ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

นำเสนอ “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ที่โครเอเชีย

นำเสนอ “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ที่โครเอเชีย

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Applying facial recognition technology to enhance access to a biographical digitized image collection: A case study of princessmcs.org collection” ในการประชุมทางวิชาการ Libraries in the Digital Age (LIDA 2016) ณ มหาวิทยาลัย Zadar ประเทศโครเอเชีย เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล นำเสนอผลงานวิจัย “มุมโปรดในห้องสมุด” ที่กรุงลอนดอน

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล นำเสนอผลงานวิจัย “มุมโปรดในห้องสมุด” ที่กรุงลอนดอน

เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤษฎาคม 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ the 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML 2016) ณ Senate House, University of London ประเทศอังกฤษ