ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ
ผศ. ดร.ดินาร์ บุญธรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผศ. ดร.ดินาร์ บุญธรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยโรคประจำตัว กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
18.00 น. สวดพระอภิธรรม ครอบครัวและมิตรสหาย เป็นเจ้าภาพ

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
18.00 น. สวดพระอภิธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาประวัติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
10.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ