เชิญชวนร่วมงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2564

ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกันจัดงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอกิจกกรรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”…

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโอกาสได้รับเงินทุนรางวัลจากการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโอกาสที่ได้รับเงินทุนรางวัลจากการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมในโครงการ…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ
“อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา”…

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำ…

ขอนำเสนอเรื่อง นิราศคำโคลง: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับนิราศชนิดอื่น ของ ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2516)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอเรื่อง นิราศคำโคลง: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับนิราศชนิดอื่น ของศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2516) …

ขอเชิญชมวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอกิจกรรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศรัสเซีย”…

โครงการการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” เดือนกันยายน 2564

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอโครงการการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” …

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอแนะนำคอร์ส “ภาษาสเปนและการนางงาม Season 2″

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอแนะนำคอร์ส “ภาษาสเปนและการนางงาม Season 2″ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่มาพร้อมกับความรู้ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ รวมไปถึงประเด็นเรื่อง สตรี และเพศสถานะที่พลเมืองโลกและแฟนนางงามยุคนี้จะได้ร่วมวิพากษ์และวิเคราะห์ผ่านแนวคิด Feminism & Gender ที่จะมาเป็นไฮไลต์ ของ Season 2 ทั้งหมดมีให้ผ่านการเรียนภาษาด้วยหลัก theme-based learning ที่ผู้ที่ได้เรียนหลักสูตรนี้มาแล้วในซีซั่นแรกพูดเป็นเสียงเดียวกัน “การันตีทูการันเตอร์” ว่ารอบด้านและได้อรรถรสของการเรียนภาษาที่มาพร้อมกับไวยกรณ์ คำศัพท์ และสถานการณ์การสื่อสาร แบบที่ไม่ซ้ำใคร… สำหรับผู้ที่จะสนใจร่วมเรียนรู้ภาษาสเปนและการนางงามในซีซั่น 2 นี้จะได้มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ภาษาสเปนระดับเบื้องต้น (A1) ของตนไปพร้อมกับการเพิ่มทักษะทางภาษาเพื่อปูไปสู่การใช้งานจริง (Language in use) จากกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การแปลข่าวและการใช้ภาษาในสื่อ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่….https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397 (ผู้ใช้งานใหม่โปรดลงทะเบียนสร้าง Account ก่อนเลือกคอร์สเรียน)

เชิญชวนดูบันทึกวิดิโอ กิจกรรม Life | Performance “ชวนคุย ชวนคิด ชีวิตกับละคร” ส่วนหนึ่งของงานวิจัยในภาควิชาศิลปการละคร ใน EP.5 “เมื่อทั้งโลกเปรียบเสมือนโรงละครใหญ่…” กับ ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร

คณะอักษรศาสตร์ เชิญชวนดูบันทึกวิดิโอ กิจกรรม Life | Performance “ชวนคุย ชวนคิด ชีวิตกับละคร” ส่วนหนึ่งของงานวิจัยในภาควิชาศิลปการละคร ใน EP.5 “เมื่อทั้งโลกเปรียบเสมือนโรงละครใหญ่…” กับ ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 19.00 น. รับชมบันทึกวิดิโอย้อนหลัง ที่นี่

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอโรงเล่า หัวข้อ“แพศยา-เกอิชา-PUTAIN: ค้ากาม ความงาม หรือศิลปะ?”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านชมบันทึกวิดีโอโรงเล่า หัวข้อ“แพศยา-เกอิชา-PUTAIN: ค้ากาม ความงาม หรือศิลปะ?”…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” โดย รศ. ดร.พิริยะดิศ มานิตย์

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอโครงการ “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์”…

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดิโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดิโองานเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION มาร่วมพูดคุยกับคุณบุษบา คุซมินในหัวข้อ “การศึกษาระดับประถม…