ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตครูใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตครูใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต และบุตรีของพระยาภะรตราชา อดีตผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้แสดงปาฐกถาพิเศษในโอกาส ๑๐๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

[post-views]