ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 และนิสิตเก่าอักษรฯ ดีเด่น ปี 2538

[post-views]