หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์)

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตามเวลาประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิม่า ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (CTFL) จัดพิธีปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์) ประจำปี 2566 

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่…

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 881 วันที่ 28 กันยายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 881 วันที่ 28 กันยายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”…

โครงการ “Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน”

อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้น หากแต่อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และแม้แต่การเมืองของทุกชนชาติในโลก…

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke เรื่องตลก ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke [เรื่องตลก] (1969) ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา…

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 36 เนื่องในโอกาสที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล…

ขอเชิญรับฟังบันทึกการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากประวัติศาสตร์สู่จอภาพยนตร์: การเมืองและการละครในแมนสรวงจากมุมมองการเขียนบทและการแปล”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังบันทึกการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากประวัติศาสตร์สู่จอภาพยนตร์…

บริษัทเอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ในโครงการ Language and Accountancy Subsidy Program 2023

มื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 บริษัทเอ็กซอนโมบิล นำโดยคุณสุดา นิลวรสกุล กรรมการผู้จัดการ เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษา…

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านงานประพันธ์ งานวิชาการ และ…

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการและร่วมการแสดงการอ่านในโอกาสงานแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์ “มัทนะพาธา” ในวาระครบ 100 ปี บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับเชิญจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับเชิญจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร…

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริการด้านสาธารณสุขในประเทศสเปน : Experiencias en la atencion primaria de salud”

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากร…